Biển Bắc Mỹ An Đà Nẵng

Bãi biển Bắc Mỹ An là một trong 6 bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng. Với làn nước xanh, mây trắng biển Bắc Mỹ An tựa cô gái, hấp dẫn mọi du khách.