Cầu Rồng ở Đà Nẵng – niềm tự hào của thành phố

Cầu Rồng là một công trình có kiến trúc hùng vĩ là biểu tưởng cho sự phát của Đà Nẵng. Cầu Rồng thể hiện một tầm vóc, biểu tượng cho sự thịnh vượng của Đà Nẵng