Kinh nghiệm du lịch Hội An Đà Nẵng

Phố cổ Hội An là nơi giữ được gần như nguyên vẹn hơn một nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu…