Sông Hàn ở Đà Nẵng

Con Sông Hàn ở Đà Nẵng là một dòng sông nổi tiếng đã đi vào thơ ca, điểm nhấn của thành phồ Đà Nẵng, nó tạo nên một sự khác biệt độc đáo cho thành phố Đà Nẵng